PAWEŁ PLOCH

(ur. 1964), anglista, teolog, tutor szkolny i bibliotekarz. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Notre Dame w USA oraz jezuickiego Collegium Bobolanum. Prawdopodobnie jeden z nielicznych nauczycieli warszawskich, którzy pracowali zarówno w liceach koedukacyjnych (im. Lelewela, im. Witkiewicza, im. Kilińskiego), jak i niekoedukacyjnych (im. Archutowskiego, LO SS. Nazaretanek). Literacko zadebiutował na portalu Więzi, publikując w 2021 r. list stylizowany na gwarę góralską („Jak zaufać juhasowi, kie jemu chybio uodwagi”). Prywatnie ojciec czwórki dorosłych dzieci, od 35 lat żonaty, a jeszcze dłużej zaprzyjaźniony, z Agnieszką. Miłośnik Irlandii i wschodniego Podlasia. Mieszka na obrzeżach Warszawy, czyli jest – jak rzecze klasyk –„obrzeżaninem”.